vineri, 14 iulie 2017

CRAIOVA - veche 3Imagini pentru Craiova fotografii vechi
Spațiu de flori în fața fostului Palat de Justiție - 1960  In dreapta sus se vede Judecătoria Craiova.
Clădirile din centru au fost demolate în anii 1980 și s-a dechis Str. AICuza cu două benzi prin fața cinematografului Patria, în bloc  nou.
Imagine similară
1960 - Partea de sus a fostei piețe Marșeu, amenajată provizoiu ca părculeț. Se văd o parte  din 
clădirile de la fostul ultim etaj al pieței. Se vede turla bisericii Sf. Spiridon și scheletul al viitorului 
Hotel Jiul din Valea Vlăicii. Pe acest loc urma să se ridice noul Teatru Național
Imagine similară
1960 - Intersecția dintre str. Unirii și Str Gheorghe Chițu (la dreapta).Peste clădirile din dreapta
s-a amenajat un mic părculeț, iar după 1990 o clădire masivă și întinsă (de prost gust) a unui
magnat îmbogățit peste noapte.
Imagini pentru Craiova Fântâna Purcarului
Strada Brestei cu vedere spre zona Valea Vlăicii (la ceas). În prim plan se poate vedea construcția fostei Uzinei Electrice Craiova, atunci remodelată în stil Art Deco (ea fiind încă odată remodelată după ce a suferit multe stricăciuni în urma cutremurului din 1977)
Imagini pentru Fântâna Purcarului Craiova
Părculețul amenajat înainte de 1940 în spatele fântânii 
Purcarului construită în anul 1818 de către Pavel Teodor 
și Kir Marin Bulugbașa, în partea de vest a Pieței Elca. 
Acum această fântână este lasată de izbeliște iar zona 
unde era amenajat părculețul este un mare focar de infecție.


Imagini pentru Fântâna Purcarului Craiova
Mizeria din apropierea Fântânii Purcarului, în centrul Craiovei- 2012

Imagine similară
Str. Unirii - 1920 (vedere dinspre mijloc  spre Piața Prefecturii)
Imagine similară
Str. Unirii - anii 1930 - vedere din Răscrucii Mici spre nord
Imagini pentru Craiova fotografii vechi
Criova - Str. Lipscani - vedere sre răsărit
Imagine similară
Str. Madona Dudu - vedere spre vest - In clădirea din centru a
lucrat în tinerețe Constantin Brâncuși. Totul din imagine a
dispărut începând cu 1977
Imagini pentru Craiova fotografii vechi
Piața Prefecturii - 1920-30. Nu se construise blocul
cinematografului Scala (apoi Maxim Gorki, apoi Central, și în
final Jean Negulescu, după 1989 și apoi închis)
Imagine similară
Palatul de Justiție Craiova înconjurat cu gard de fier forjat - 1912
Imagine similară
Craiova - intersecția dintre Calea București și B-ul Decebal. In dreapta fostele
uzine Electroputere.
Imagine similară
Vedere aeriană din zona Universității - cca 2010
Imagine similară
Craiova - vedere generală a zonei Valea Vlăicii
Imagine similară
Craiova - Calea Unirii - 1900-1915 .
In spate departe este Hotel Geblescu
Imagini pentru Craiova Fântâna Purcarului
Piața Prefecturii înainte de a fi reamenajată cu pavaj integral și
cu fântâni arteziene - cca 2004
Imagine similară
Craiova - B-l Calea București - 2012
Imagine similară
Calea Unirii în apropiere de intersecția cu str. Sfântul Dumitre(la drteapta). In față
fostul Hotel Geblescu (apoi New Yorc și apoi București până la cutremurul din 1977
Imagini pentru Craiova Fântâna Purcarului
Hotel Minerva, Str.Unirii, în centru și fostul Hotel Geblescu în stângsa
Imagine similară
Librăria SOCEC la stânga, piața prefecturi la dreapta și Hotel Palace în dreapta
Imagini pentru craiova veche
Terasa cofetărie de vis-a-vis de Teatrul Național - 1976
Imagine similară
Str. Popa Șapcă - vedere spre est cu foatul Hotel Palace
și grădinița sărăcăcioasă din fața Prefecturii
Imagine similară
Craiova - Str. Lipscani - cca 1915 (expediată mult mai târziu)
Imagine similară
Casa N.P.Romanescu
Imagine similară
Biserica Sf. Dumitru văzută din latura sudică unde se afla un maidan. Se vede și
o formă maltratată a Casei Băniei - cca 1920
Imagine similară
Piața Marșeu - Platforma de sus văzută dinspre est - Hala de carne
Str. Justișiei viitoarea A.I. Cuza
Imagine similară
Fostul Răscruci Mici (Piața Buzești) reamenajat prin 2012
vedere spre sud. Lucrarea nu era terminată. In stânga se află
banca Bancpost
Imagine similară
Piața Nouă (Marșeu) și o stradă ce cobora spre Calea București
pe lângă Palatul de Justiție. Se vede turla bisericii Sf. Spiridon
Imagine similară
Supermagazinul MERCUR după 1982. In spate apripa cea veche
construită în anii 1970 (a prins cutremurul din 1977. Piața din fața
Prefecturii cu un rond sărăcăcios.
Imagine similară
Str. Unirii - vedere spre nord - Incă nu apare clădirea
cinematografului Apollo pe stânga - anii 1920
Imagini pentru craiova veche
Str Unirii - vedere din Răscrucii Mari (la dreapta Str. Lipscani)
Imagine similară
Piața Buzești (Răscrucii Mici)- vedere spre nord - Clădirea din
dreapta a fostdemolată după cutremurul din 1977. După 1990
pe acest loc s-aridicat banca Bancpost - cădire supermodernă
care nu cadrează cu restul clădirilor vechi ale pieței.
Imagini pentru craiova veche
Vechea Sala Polivalentă construită în anii 1980 și incendiată de
niște copii inconștienți care fumau acolo pe ascunsns.
Imagine similară
Gara Craiova - Sfârșitul sec. 19 - cu tren îndreptat sre Vârciorova
Imagine similară
Lucrări la Parcul Romanescu - cca 1900
Imagine similară

Imagine similară
Centrul Vechi - Str. Panait Moșoiu. In spate Teatrul Național (2015)
Imagini pentru craiova veche

Imagine similară
Mănăstirea Coșuna - Bucovățul Vechi - 1930
Imagine similară
Piața Centrală - în dreapta hala de lactate - cca 2005
Imagine similară
Str. Unirii - anii 1930 - vedere spre sud spre Răscruciul Mare.
Se vede în centru turla de la Hotel Gebescu (New York)
Imagine similară
Casa Albă - anii 1930  La stânga se vede o porțiune din grădina de fațadă a
Primăriei de mai târziu.
Imagine similară
Librăria SOCEC. In dreapta Piața Prefecturii, iar la stânga o fostă
stradă numită sub comunism Grivița Roșie. Peste ea se întinde -
acum (2010) un are parc. A fost demoată după cutremueul din 1977
Imagine similară
Banca Bancpost văzută din latura de sud spre Str. Lipscani
Imagine similară
Casa N. Popp - 1920  Aici a funcționat Colegiul de Avocați Dolj pe timpul
perioadei comuniste. Foarte rău întreținută și afectată la cutremurul din 1977
Imagine similară
Hanul Puțureanu - pe Str Matei Basarab - retrocedat și în mizerie (2016)
Imagine similară
Centrul Vechi - porțiune refăcută - 2013
Imagine similară
Centrul Vechi refăcut (rezugrăvit) - 2013
Imagine similară
Centrul Vechi refăcut (rezugrăvit) - 2013
Imagine similară
Str. Lipscani - Refăcută ca centru vechi - vedere spre intersecția
cu Calea Unirii. La dreapta fosta stradă comunistă 6 Martie -
fosta stradă Lipscani
Imagine similară
Centrul Vechi - 2013 - Str. Lipscani
Imagine similară
Parcul Romanescu - cca 1906
Imagine similară
Lucrări la viitorul Parc Romanescu - 1901
Imagini pentru craiova veche
Str. Unirii - văzută de la sud spre nord - 1909
Imagini pentru craiova vecheZona Ccentrală - vedere aeriană - 1930 - Pe la nord de biserica Sf. Ilie trecea o stradă care a dispărut.
Noua clădire a liceului Elena Cuza nu se ridicase și nici clădirea cinematografului SCALA.  Bănca Comerțului (Neamțu) avea o mică căsuță sub care s-au găsit morminte romane.
Imagine similară
Vedere aeriană din zona Palatului de Justiție și a administrației financiare - 1930
Imagine similară
Vestigiu pe Str. Olteț
Imagine similară
Str. Unirii - partea de nord - zona ocupată de Filarmonica Oltenia sub regimul comunist
anii 1930
Imagine similară
Palatul de Justiție - cca 1900
Imagine similară
Valea Orbeților - rebotezată mai târziu Str. Rahovei și apoi Str. Ștefan cel Mare
Imagine similară
Anul Cooperatorilor din țară
Imagine similară

Podul suspendat din parc și cazărmile din spate pe calea Caracal
Imagine similară
Liceul internat de fete Elena Cuza - anii 140 - așa arăta și în anii 1957-1961
Imagine similară
Craiova Veche refăcută la fațade - 2012 - Lipscani
Imagine similară
Craiova veche în refacere la fațade - aici fostul Răscruciul Mic. In dreapta banca Bancpost
Imagine similară
Casa Jancu Pleșa - pe Str. M. Kogălniceanu. Aici a fost Cabinetul
de partid PCR, iar după 1990 sediul partidului moștenitor ROȘU
numit PSD în 2017
Imagine similară
Fostul Teatru Național Teodorini înainte de incendiul din 1927
Imagine similară
Casa Albă - cca 2010
Imagini pentru craiova veche
Construcția zonei castelului din parcul Romanescu - 1902
Imagine similară
Construcția Parcului Romanescu - 1902
Imagine similară
Construcția Parcului Romanescu - 1901
Imagine similară
Parcul Romanescu - 1914
Imagine similară
Tipografia Ramuri- 1920
Imagine similară
Piața Buzești (Răscruciul Mic) așa cum arăta partea lui de nord înainte de renovarea dintre 2011-13
In față se deschide Str. Panait Moșoiu și în spate Teatrul Național din Str. A. I. Cuza
Imagine similară
Casă veche cu pivniță mare de cramă. In spate clădirea ANAF (Agenția Națională
de Administrare Fiscală) Pe str. Mitropolit Firmilian, spre Str. M. Kogălnicanu
Imagine similară
Primul Crăciun în Centrul Vechi recondiționat cu 11.000.000 de Euro de la Uniunea Europeană
Lucrare executată între 2011-2013
Imagine similară
Uzina electrică de la începutul Str. Brestei - cca 1910 - ulterior s-a extins. In 2008
hala s-a transformat în sală de sport municipală după ce a servit câțiva ani ca atelier auto
Imagine similară
Piașa Nouă (Marșeu) - 1915 - La dreapta Palatul de Justiție.
Imagini pentru craiova veche
Piața de Flori din fața Teatrului Național -  201 - Anual
Imagine similară
Biserica Sf. Treime - 1915
Imagine similară
Str. C.S. Nicolăescu - Plopșor  Spatele Prefecturi și o porțiune din banca BCR  2017
Imagine similară
Piața Veche (Elca) - ceea ce a mai rămas din ea - 2017
Imagine similară
Piața centraă - Hala de carne și Hala de lactate în dreapta - 2015
Imagine similară
Porțiune mărginașă din Piața Craiovița -2015
Imagine similară
Șoseaua Ștefan cel Mare la inaugurare în 1913
Imagini pentru craiova veche
Centrul Vechi noaptea - Str. Panait Moșoiu - 2015 - Aînceput să se populeze cu terase de restaurat
Imagine similară
Centrul Vechi - 2015 - A început să se populeze cu terase - Lipscani
Imagine similară
Centrul Vechi renovat s-a repopulat - 2015
Imagine similară
Centrul vechi renovat - 2014
Imagini pentru craiova veche
Centrul Vechi - vedere aeriană - 2016
Imagini pentru craiova veche
Calea Unirii - anii 1970 înainte de cutremur. Cel din dreapta vinde Loz în Plic
Imagine similară
Piața Prefecturii - anii 1930 - Hotel Palace și la stânga atura de vis-a-vis de Prefectură. In fșă strada unirii ce cobora spre Valea Vlăicientrul Imagini pentru craiova veche
Centrul Vechi refăcut - Intersecția dintre Str. Lipscani și Theodor Aman (fostă 6 martie)
Imagine similară
Fațada Colegiului Carol I și sensul giratoriu organizat în jurul unei statui grotești a regelui 2o12
Imagine similară
Fațsada de apus a Hotelului Minerva (spre Calea Unirii. Foarte prost și neinspirat recondiționat
interiorul destinat restaurantului. In rest restaurarea este deplorabilă și chiar neîncepută - 2015
Imagine similară
Monumentul Independenței - 1913 - plasat la intrarea în parcul
Romanescu și distrus de regimul comunist.
Imagine similară
Str. Unirii - Librăria Benvenisti - Acel Benvenisti era singurul evreu din Craiova care purta
caftan cu blană și șapcă pe cap. Clădirea se afla la mijlocul distanței dintre Răscruciul Mic și
Piața Prefecturii Se vede Hotel Paace în partea stângă
Imagine similară
O porțiune din Centrul Vechi al Craiovei - 2013
Imagini pentru craiova veche
Casa Cănciulescu- aflată la intersecția dintre Str. Simion Bărnuțiu și Str. 24 ianuarie
Imagini pentru craiova veche
Biserica Sf. Ilie văzută din Str. Lipscani. In față Blocul Ciufulici, car se numea așa datorită unei frizerii de copii la parter.
Imagine similară
Fosta uzină electrică a orașului devenită, în final sală de sport - 2007
- vedere spre Valea Vlăicii
Imagine similară
Biserica Sf. Gheorghe Vechi - 2010 - Str. Frații Buzești
Imagine similară
Casă veche pe Str. Cstanilor
Imagine similară
Piața Buzești (Răscruciul Mic) - 2014 - încă în amenajare
Imagine similară
Cascadă de fântâni arteziene la intersecția Str. Unirii cu străzile Marin Sorescu
și B-ul Gheorghe Chițu (spre răsărit). In spate se continuă spre nord Calea Unirii.
Imagine similară
Institutul de fete Ecaterina Urziceanu - 1914
Imagini pentru craiova veche
Centrul Vechi - 2013 - fosta și actuala stradă România Muncitoare
Imagine similară
Muzeul Olteniei - 2014 - Str. Madona Dudu - vis-a-vis de biserica cu același nume.
Imagine similară
Construirea stadionului central numit apoi Ion Oblemenco - anii 60
Imagine similară
Casă Boierească pe Str Brestei vis-a-vis de parcul Mihai Bravul și la distanță mică
spre dreapta de Casa Glogoveanu

01_8Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu